Бошқарув органлари тўғрисида маълумот

"ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ" АЖ КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТАРКИБИ

(Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 2020 йил 28 сентябрда сайланган)

 

1.

 Абубакиров Бобир Юлдашович

Кузатув кенгаши раиси

2.

Адилов Алимардон Абдуразакович

Кузатув кенгаши аъзоси

3.

Туляганов Кудратилла Асатуллаевич

Кузатув кенгаши аъзоси

4.

Таваккалов Улуғбек Уктамович

Кузатув кенгаши аъзоси

5.

Расулов Шухрат Ғайратович

Кузатув кенгаши аъзоси

6.

Сайдахмедов Саидаброр Сайдиагзамович

Кузатув кенгаши аъзоси

7.

Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович

Кузатув кенгаши аъзоси

 

 

 

ЎзРВБ тафтиш комиссияси таркиби
(Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 2020 йил 28 сентябрда сайланган)

 

1.

Ражабов Эшмурод Рузибаевич

АТБ “Агробанк”  Қимматли қоғозлар бошқармаси бўлим бошлиғи

2.

Мухаммадиев Жаҳонгир  Алишер ўғли

“ЎзР ТИФ Миллий банки” АЖ  Инвестиция департаменти лойиҳа менеджери                

3.

Юлдашев Уктам Абдусатторович

АТ Халқ банки Ғазначилик департаменти директори

 

 

 

ЎзРВБ ички аудит хизмати таркиби

 

1.

Раззакова Барно Ахмаджановна

 ЎзРВБ ички аудит хизмати бошлиғи

2.

Мулладжанова Нигора Эркиновна

ЎзРВБ ички аудит хизмати етакчи аудитори