Ташкилий тузилмаси

2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармоннинг 3-бандига кўра етакчи хорижий компанияларда бошқарувни ташкил этиш тизимини чуқур ўрганиш асосида ишлаб чиқилган акциядорлик жамиятининг намунавий ташкилий тузилмаси тасдиқланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси, бошқа манфаатдор идоралар ва акциядорлик жамиятларининг кузатув кенгашлари уч ой муддатда акциядорлик жамиятлари ташкилий тузилмасини уларнинг тармоқ хусусиятларини инобатга олган ҳолда, намунавий тузилмага мувофиқлаштиришни таъминлашлари кераклиги белгиланган.

Юқорида келтирилганларга ҳамда намунавий ташкилий тузилмага мувофиқ ЎзРВБнинг ташкилий тузилмаси ишлаб чиқилди.

Янги таҳрирдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига кўра жамиятнинг ташкилий тузилмаси акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланиши лозим.

АКЦИЯДОРЛАР УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

Тафтиш комиссияси

Кузатув кенгаши

                  Бош                  директор

Ички аудит хизмати

Биржа савдоларини ўтказиш ва ривожлантириш бўлими

Бош директор ўринбосари

Бош директор маслахатчиси

Бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими

Ҳисоб-клиринг бўлими

Ахборот технологиялари бўлими

Персонални бошкариш хизмати

Ишлар бошкармаси

Юридик хизмат

Ахборот-тахлил ва коммуникациялар бўлими

Хавфсизлик хизмати

Корпоратив мунособатлар бўйича мутахассис

Девонхона