Вакансиялар

ЎзРВБда бўш иш ўринлар (вакант) тўғрисида маълумот

Лавозим номи

Ишга қабул қилиш шартлари ва номзодга қўйиладиган талаблар

Бўш иш ўринлар (вакант) сони

Малака талаблари

Маъмотига қўйиладиган талаблар

Асосий талаблар

1.

Ички аудит хизмати бошлиғи

1.  Microsoft Office (PowerPoint, Excel ва бошқалар) дастурларини юқори савиядаги фойдаланувчи даражасида билиш;

2Ички аудит хизматини бошқариш;

3. Молиявий-хўжалик фаолиятини режали ва режадан ташқари текширувларни амалга ошириш ҳамда текширув натижаларини таҳлил қилиш;

4. Хизмат текширувларида иштирок этиш;

5. Текширувлар натижасида аниқланган хато ва камчиликларни бартараф этиш бўйича мониторинг режасини тузиш;

6.  Акциядорлик жамиятларининг молиявий-хўжалик фаолиятига оид жараёнларни назорат қилиш ва ушбу фаолият натижарини таҳлил қилиш;

7. Акциядорлик жамиятининг молиявий интизомига риоя этишини назорат қилиш ва жамият Кузатув Кенгаши қарорларини бажариш;

8. Акциядорлик жамиятининг Бошқарув органлари қарорлари ва ички хужжатларининг молиявий-хўжалик  манфаатларига мувофиқлигини устидан назоратни ташкил этиш;

 9.  Охирги ўн йилнинг камида икки йилида бухгалтерия ҳисоби, аудит, молия ёки солиқ назорати соҳасида амалий (шу жумладан, ўриндошлик бўйича) иш стажига эга бўлиши.

Иқтисод ва молия соҳасида олий маълумот

1. Ички/ташқи аудит ўтказишдаги тажриба, бизнес жараёнлар аудити;

2. Халқаро Аудиторлик стандартлари (ХАС), Молия   ҳисоботларининг халқаро стандартлари (МҲХС) бўйича билимга ва ички назорат ҳамда бизнес жараёнлар самарадорлигини баҳолаш соҳаларида умумий қабул қилинган  услубларга эга бўлиши;

3. Ички аудиторлик  сертификатининг мавжудлиги;

4. Музокараларни самарали олиб бориш, фактларга асосланган ҳолда ўз фикрида тура олиш қобилиятларига эга бўлиш;

5. Жамоада ишлаш қобилияти, масъулиятлилик,  ижрочилик;

6.  Чет тилларни билиши.

1

2.

Персонални бошқариш хизмати бошлиғининг ўринбосари

1.  Малакали фойдаланувчи даражасида  Microsoft Office (PowerPoint, Excel ва бошқалар)да ишлаш қобилияти.

2.   Меъёрий-хуқуқий база ва хужжатлар билан ишлаш қобилияти;

3.  Компетенция модели ва лавозим профилларини ишлаб чиқишда тажрибага эга бўлиши;

4. Ходимларни бахолаш усулларини, бўш иш ўринларни тўлдиришда танловлар ўтказишни билиши;

5.  KPI тизимини ишлаб чиқиш  ва амалиётга тадбиқ этиш бўйича кўникмага эга бўлиши;

6. Ходимлар ҳисоби ва иш юритувни олиб боришни билиши;

7. Ходимларни бошқариш соҳасида камида 5 йил иш стажига эга бўлиши.

Иқтисод ва психология соҳасида олий маълумот

1. Жамоада ишлаш қобилияти, масъулиятли, ижрочилик, мулоқотга  киришимлилик;

2.  Оғзаки ва ёзма нутқ;

3.  Рус ва ўзбек тилларни билиши.

1

3.

Молиявий таҳлил бўйича мутахассис

1.  Малакали фойдаланувчи даражасида  Microsoft Office (PowerPoint, Excel ва бошқалар)да ишлаш қобилияти.

2. Математик қобилиятларнинг юқори даражасига эга бўлиш.

3. Биржа соҳасида таҳлилни амалга ошириш, статистика ва прогнозларни тузиш усулларини, қонунчиликни, маҳаллий, халқаро молиявий ҳисобот стандартларини, бухгалтерия ҳисобини юритиш ва ҳисоботларни шакллантириш тамойилларини билиш.

4.  Катта ҳажмдаги маълумотларни, шу жумладан  молиявий ҳисобот ва фаолият кўрсаткичларини тўплаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

5. Ташкилотнинг молиявий натижалари, шунингдек, ташкилотнинг даромадлари ва харажатлари прогнози бўйича аналитик маълумотномалар (ҳисоботларни) тайёрлаш қобилияти.

6. Узоқ вақт давомида муайян фаолият билан шуғулланиш қобилияти.

7. Бир фаолиятдан иккинчисига тезкор равишда ўтиш қобилияти.

8. Молия ёки банк соҳасида камида 3 йил иш тажрибаси.

Иқтисод ва молия соҳасида олий маълумот

1. Аналитик фикрлаш.

2. Қатъийлик, тафсилотларга эътибор.

3. Оғзаки ва ёзма нутқ.

4. Чет тилларни билиш.

1